Python on Google Colab

Stručný úvod do používania jazyka Python s programom Google Colab

Obsah

Google Colab je výkonná platforma na písanie a spúšťanie jazyka Python v prehliadači s nulovou potrebou konfigurácie, bezplatným prístupom ku GPU a jednoduchým zdieľaním, učením a rýchlym vývojom modelov strojového učenia v jazyku Python. Je založená na zápisníku Jupyter a podporuje vývoj v spolupráci.

Google Collab umožňuje vývojárom písať a vykonávať ľubovoľný kód Pythonu prostredníctvom prehliadača, dokumentovať kód, ktorý podporuje matematické rovnice, vytvárať, nahrávať a zdieľať zápisník z a na Disk Google, importovať a publikovať zápisníky z GitHub, importovať externé súbory údajov z Kaggle. Umožňuje tiež integrovať a podporovať ML knižnice, ako sú PyTorch, TensorFlow, Keras, OpenCV, a napokon bezplatnú cloudovú službu s bezplatnou akceleráciou GPU (grafická procesorová jednotka) a TPU (tensor processing unit).

V tomto úvode sa dozviete úplné základy - funkcie, podmienky a iterácie, ako aj pokročilejšie balíky, napríklad NumPy. Vysvetlené sú aj niektoré špecifiká programu Colab a najzaujímavejšia časť - použitie bezplatných GPU na niektoré základné projekty v oblasti strojového učenia a umelej inteligencie.

👉 Start intro here.